Навигация
На добър път випуск 2021! 14.05.2021г.

12 А клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ с класен ръководител г-жа Тодорка Янева

12 Б клас Специалност „Компютърна техника и технологии“ и „Автомобилна мехатроника“ с класен ръководител г-жа Вержиния Пенева

12 В клас Специалност „Автотранспортна техника“ с класен ръководител инж. Ивелина Илиева

1. Първенец на Випуск 2021 – Денис Исметов от XII Б клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ – с отличен успех през 5-те години в гимназията. Национален победител в категорията „Инженеринг“ в Националното състезание „Търси се, кой е SUPER STEM в твоето училище 2018“; I-ва награда и специална награда от спонсорите на Национално състезание „Енергетиката и ние 2019“; Награда на Шумен 2019 - „Ученик на годината“ в областта на професионалното обучение; Носител на редица отличия, грамоти и награди от Национално състезание „Електрониада“, Състезанието „Мога и зная как“, „Зелено възстановяване“ 2020, „Отличниците на България 2020“. Участие в обучение по програма „Еразъм +“ в Испания. От 2017 до 2019 г. активно участва в програмата „Роботика за България“, а от 2020 е съдия и оценител в категория „Проекти“ на национално ниво. Ментор на Робо Академия Шумен. На националната олимпиада по информационни технологии Денис Исметов печели второ място в категорията "Интернет на нещата" за неговия проект „Energy Path“, а в индивидуалното класиране е с оценка Отличен (5.50).

2. Техник на компютърни системи на Випуск 2021 – Кaлоян Иванов от XII А клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ – показва отлични професионални умения и задълбочени познания в областта на информационните технологии. През годините на обучение показва отговорно отношение към учебния процес;

3. Техник на транспортна техника на Випуск 2021 за специалност „Автомобилна мехатроника“ – Николай Драгоев от XII Б клас – отговорен към учебния процес, показва отлични професионални умения, задълбочено и с интерес усвоява спецификата на професията при изпълнение на практически задания. Отговорен, дисциплиниран и винаги готов да помогне ученик;

4. Техник на транспортна техника на Випуск 2021 за специалност „Автотранспортна техника“ – Баръш Шабан от XII В клас – дисциплиниран и отговорен към учебния процес, показва отлични професионални умения, с достойно представяне в регионален и национален кръг на състезанието „Най-добър монтьор и водач на МПС“ за 2021 година;

5. Спортист и Обществена личност на Випуск 2021 – Стефан Кертиков от XII В клас, специалност Автотранспортна техника“ – ключова фигура в училищните отбори по волейбол, баскетбол и лека атлетика, със завидни спортни умения, достойно представяне на първенства и класиране на призови позиции. Дългогодишен председател на Училищния ученически съвет, инициатор и активен участник в извънкласни изяви, училищни тържества и чествания;

6. Отбор на Випуск 2021 – Милен Чакъров и Станислав Боранов от XII Б и Баръш Шабан от XII В клас – носители на индивидуални и отборни награди – първи в класирането на регионалния етап и сребърни медалисти от националния кръг на състезанието „Най-добър монтьор и водач на МПС“ за 2021 година!

СНИМКИ ТУК!