Навигация
ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“ ШУМЕН На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 2 и ал. 5 и чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗДС и заповед № РД-19-78 от 12.10.2021 г. на директора на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ град Шумен, ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗАПОВЕД ТУК!

ОБЯВА ТУК!