Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Контакти
Директор на ПГМЕТТ "Христо Ботев" инж. Машка Крумова
Заместник директор по УПД Eлеонора Стоянова
Заместник директор по УПД Стефан Киров
Педагогически съветник Калина Христова
Главен счетоводител Гинка Афтонова
Телефони за връзка 054 869 995 (тел. и факс)
0878 501 207
E-mail info-2707033@edu.mon.bg
Работно време на администрацията
преди обяд от 8.00 - 12.00 часа
след обяд от 12.30 - 16.30 часа
Адрес град Шумен бул. "Велики Преслав" №51