Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Бюджет
Информация за първо тримесичие на 2024 г.
Касов отчет към 31.03.2024 г.
ПРОТОКОЛ № 12/24.04.2024 г. от Общо събрание на работниците и служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен
Бюджет на ВРБ на МОН — 01.01.2024 г.
Информация за четвърто тримесичие на 2023 г.
Касов отчет към 31.12.2023 г.
ПРОТОКОЛ № 11/10.01.2024 г. от Общо събрание на работниците и служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен
Информация за трето тримесичие на 2023 г.
Касов отчет към 30.09.2023 г.
ПРОТОКОЛ № 10/26.10.2023 г. от Общо събрание на работниците и служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен
Информация за второ тримесичие на 2023 г.
Касов отчет към 30.06.2023
ПРОТОКОЛ № 9/14.07.2023 г. от Общо събрание на работниците и служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен
ПРОТОКОЛ № 8/24.04.2023 г. от Общо събрание на работниците и служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен и информация за първо тримесичие на 2023 г.
Касов отчет към 31.03.2023
Бюджет на ВРБ на МОН — 01.01.2023 г.
ПРОТОКОЛ № 6/30.01.2023 г. от Общо събрание на работниците и служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен
Информация за четвърто тримесичие на 2022 г.
Касов отчет към 31.12.2022
ПРОТОКОЛ № 5/27.10.2022 г. от Общо събрание на работниците и служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен
Информация за трето тримесичие на 2022 г.
Касов отчет към 30.09.2022
ПРОТОКОЛ № 4/15.07.2022 г. от Общо събрание на работниците и служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен
Информация за второ тримесичие на 2022 г.
Касов отчет към 30.06.2022
ПРОТОКОЛ № 3/27.04.2022 г. от Общо събрание на работниците и служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен
Информация към 31.03.2022
Касов отчет към 31.03.2022
Бюджет 2022
ПРОТОКОЛ № 1/25.01.2022 г. от Общо събрание на работниците и служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен
Информация към 31.12.2021
Касов отчет към 31.12.2021
ПРОТОКОЛ № 3/11.10.2021 г. от Общо събрание на работниците и служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен
Информация към 30.09.2021
Касов отчет към 30.09.2021
ПРОТОКОЛ № 2/15.07.2021 г. от Общо събрание на работниците и служителите в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - Шумен
Информация към 30.06.2021
Касов отчет към 30.06.2021
Информация към 31.03.2021
Касов отчет към 31.03.2021
Бюджет 2021
Касов отчет към 31.12.2020