Навигация
Учители
СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪСТАВ

инж. Машка Крумова - директор

Елеонора Стоянова - заместник директор по учебно-производствената дейност

Стефан Киров - заместник директор по учебно-производствената дейност

Калина Христова - педагогически съветник

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Мария Руменова

Тереза Герчева

Тодорка Янева - Иванова

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Вержиния Пенева

Детелина Апостолова

Татяна Сърмова

Галина Неделчева

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Таня Маринова

Теодора Червенкова

Силвия Балабанова-Георгиева

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

Мая Бешевлиева-Хуммел

Пламен Георгиев

Севдалина Павлова

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Ивайло Илиев

Севдалин Матев

Гергана Манова

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Деян Златанов

Антон Базелков

Андрей Джамбазов

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)

инж. Христо Ковачев

инж. Марияна Николова

инж. Недялка Йорданова

инж. Рена Недялкова

инж. Татяна Боярова

инж. Теодора Кулева

инж. Васил Бояджиев

инж. Николай Христов

инж. Октай Осман

инж. Дилбер Мехмедали

инж. Ивелина Илиева - Михайлова

инж. Николай Сърмаджиев

инж. Марин Борисов

инж. Йордан Д. Йорданов

инж. Силвия Вачкова

инж. Калоян Костадинов

инж. Трифон Руменов

инж. Теодора Великова

Венко Асенов

инж.Таня Миланова

Галин Дечев