Навигация
Училищен ученически съвет

Председател
Валентин Трайков
Xг клас

Заместник-председател
Елена Кръстева
Xа клас

Заместник-председател
Васил Василев
Xб клас

Секретар
Селин Исмедулова
Xб клас

Училищен ученически съвет 2020-2021 учебна година

План за дейността на ученическия съвет при ПГМЕТТ „Христо Ботев“ 2020-2021 учебна година

Правилник за дейността на ученическия съвет