Навигация
Училищен ученически съвет

Председател
Симеон Станчев Станчев
XIг клас

Заместник-председател
Елена Красимирова Кръстева
XIа клас

Заместник-председател
Самуил Николов Станчев
Xa клас

Заместник-председател
Иван Венцеславов Иванов
IXa клас

Секретар
Селин Исмедулова
XIб клас

Училищен ученически съвет за учебната 2021/2022 година

План за дейността на ученическия съвет при ПГМЕТТ „Христо Ботев“ за учебната 2021-2022 година

Правилник за дейността на ученическия съвет