Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Обществен съвет


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съветиСЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ПГМЕТТ "ХРИСТО БОТЕВ"

ЗА ПЕРИОДА 15.01.2020 Г. - 15.01.2023 Г.

Членове:

1. Росица Димитрова Герова – представител на родителите;

2. Красен Христов Кирилов – представител на родителите;

3. Цветанка Йорданова Вергилова – представител на родителите;

4. Стела Мечева, старши експерт по организация на средното образование в РУО –
Шумен – представител на Министерството на образованието и науката;

5. Христо Христов, управител на „Евро-инженеринг“ ООД – представител на
работодателите.

Резервни членове:

1. Нина Иванова Димитрова – представител на родителите;

2. Надежда Тодорова Великова – представител на родителите;

3. Габриела Калайджийска, старши експерт по организация на средното образование
в РУО – Шумен – представител на Министерството на образованието и науката.