Навигация
Роботика
Обществен съвет


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съветиЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ПГМЕТТ "ХРИСТО БОТЕВ"

Председател: Нели Димитрова - представител на родителите
Членове: инж. Машка Крумова - представител на финансиращия орган

      инж. Валентин Върбанов - представител на работодателите

      ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ - представител на родителите

      ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ - представител на родителите

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: инж. Добринка Иванова - представител на работодателите

      ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ - представител на родителите