Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Дуална система на обучение

Дуална система на обучение
(обучение чрез работа)

СИГУРНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, РАЗВИТИЕ

Професионалното обучение по дуална система е доказано в най-развитите икономики на Европа като ключов инструмент за осигуряване на квалифицирани специалисти, които още от училище се свързват с бизнеса и допринасят за растежа на икономиката. В обучението по тази система водещ партньор е бизнесът, който не само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение.

Обучение по дуална система в Професионална гимназия по механотехника, елктроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ се осъществява от учебната 2020/2021 година, подкрепено с проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по специалност „Автоатизация на производството“ в партньорство на фирмите „Алкомет“ АД и „Карлсберг България” АД – Шуменско пиво. Ученици от три поредни випуска на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – Шумен се обучават по дуална система на реални работни места във фирмите партньори на училището.

В XI клас те подписват трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата провеждат учебна практика в реална среда, като получават заплата за отработените часове.

В XII клас учебната практика е в три дни, а в два дни се обучават в гимназията.

Амбицията на гимназията е трайно утвърждаване на дуалната система в професионалното образование и обучение и през учебна 2024/2025 година ПГМЕТТ „Христо Ботев“ планира да разшири партньорските си отношения с бизнеса. По заявки на фирмите предлага обучение по следните професии:

  • професия 521140 „Мехатроника“, специалност 5211401 „Мехатроника“ – в партньорство с фирмите „Алкомет” АД, „Теси” ООД и „Карлсберг България” АД – Шуменско пиво
  • професия 522010 „Електротехник“, специалност 5220103 „Електрообзавеждане на производството“ – в партньорство с фирмите „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „ПС Електрик“ ООД и „Карлсберг България“ АД – Шуменско пиво
  • професия 523070 „Техник по автоматизация“, специалност 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства“ – в партньорство с фирмите „Алкомет“ АД, „Теси“ ООД, „Хан Омуртаг“ АД и „Карлсберг България“ АД – Шуменско пиво