Навигация
Полезни материали
Училищна платформа Electude
Партньори

Специалност "Автоматизирани системи" дуално обучение

"Алкомет" АД е лидер в производството на алуминиеви валцови и пресови изделия с 35-годишна история. Мисията на "Алкомет" е да бъде социално отговорна и екологично ориентирана компания, която предлага иновативни решения на своите клиенти и нови възможности на партньорите си. Компанията се нарежда сред 100-те най-добри български фирми по приходи от дейността и ръст на печалбата, както и сред 20-те най-големи български износители. Модерното технологично оборудване на трите основни цеха – леярен, валцов и пресов – и прилагането на съвременни методи за обработка на алуминий и алуминиеви сплави позволяват производството на богата гама от валцовани и пресовани продукти, в съответствие с европейските стандарти.Специалност "Електрообзавеждане на производството" дуално обучение

Историята на Карлсберг България започва в далечната 1882 година, когато в Шумен пристига чешкият майстор пивовар Франц Милде и заедно с предприемчиви шуменци поставя началото на една от най-старите пивоварни в България – Шуменско пиво. След 2002 година Шуменско пиво става част от голямото семейство на световния датски концерн Карлсберг. През август 2004 година акционерите на компанията гласуват промяна в името на дружеството на Карлсберг България АД. През септември двата завода – Шуменско пиво и Пиринско пиво – обединяват ресурси и активи под името Карлсберг България. Днес Карлсберг България е водещ производител на бира в България и една от най-динамичните и бързо развиващи се компании в бранша. Компанията разполага с две пивоварни – в град Шумен и в град Благоевград, както и с логистични центрове и търговски офиси в страната.Специалност "Автоматизирани системи" и "Електрообзавеждане на производството" дуално обучение

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е собственик на електропреносната мрежа България и единствената компания, която осъществява управлението на електроенергийната система на страната. Със своите над 15 700 km електропроводни линии и 298 подстанции, Ние осигуряваме преноса на електричеството от производителите до потребителите и гарантираме връзката на нашата електроенергийна система останалата част на Европа. За експлоатацията и поддръжката на нашите съоръжения се грижат близо 4000 високо квалифицирани служители в цялата страна.Специалност "Електрообзавеждане на производството" дуално обучение

Фирма "ПС Електрик ООД" е създадена преди повече от 30 години и се занимава с дейности в областта на енергетиката. От семейно предприятие, тя е развита във водеща компания в сферата на енергетиката. Специализира се в различни аспекти на енергийния сектор, включително проектиране, строителство, поддръжка и експлоатация на електроенергийни съоръжения. Фирмата е утвърдена на пазара благодарение на високото качество на своите услуги и професионализма на екипа си. С активно участие в различни проекти и иновации в областта на енергетиката, "ПС Електрик ООД" е осигурила стабилно място сред водещите компании в сектора.