Навигация
Роботика
Честит празник!

Прочети още
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ" НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД 06-127/29.04.2020 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РУО ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ", СПЕЦИАЛНОСТ „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ" с разширено изучаване на английски език ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ", СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" с…
Прочети още
ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ШУМЕН В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕЛЕКТРОНИАДА 2020“
На 22 февруари 2020 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев" се проведе второто младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2020, насочено към ученици от гимназиалния курс, проявяващи интерес към електрониката и програмирането. В състезанието участваха 16 отбора, сформирани от по трима участници, от градовете Бургас, Варна, Гоце Делчев, Плевен, Русе и Шумен. ПГМЕТТ…
Прочети още