Навигация
Роботика
РОБОТИКА ЗА БЪЛГАРИЯ

Учениците от ПГМЕТТ „Христо Ботев“ се класираха на първо място в Националното състезание „Роботика за България“ и спечелиха медали и грамота в категорията „Отборна игра“ .

Отборът на училището е в състав: Венко Димитров Весков, Ибрям Светославов Илиев и Иван Иванов Иванов от 10 клас, Стоян Димитров Цветанов и Даниел Радославов Рачев от 9 клас. Ментори на отбора са: инж. Недялка Йорданова, инж. Иван Николов и инж. Берран Ремзи.

50 ученически отбора от цялата страна работиха през учебната година по Националната програма „Роботика за България“, като 24 от тях успяха да се класират за финала на състезанието, което се проведе на 17.06.2017 г. в София Тех Парк. Състезанието се провежда съгласно правилата на First Lego League като оценяването е в четири направления: работа по проект, отборна игра, робо дизайн и робо игра.

Работата по тази програма включва конструиране и програмиране на лего робот, който трябва да изпълнява различни мисии като например да „прибере животните в зоопарка“. В категорията „робо дизайн“ се оценява програмния код, конструкцията на робота и стратегиите за постигане на крайната цел. По проектната задача учениците през цялата година работиха върху темата „Съюзници на животните“, като те проучваха проблеми, които възникват между животните и човека, срещаха се със специалисти и предложиха множество нестандартни решения. В отборната игра се оценяват три фактора – Вдъхновение, Работа в екип и Приятелски професионализъм.

Темата на проектната задача на отбора на ПГМЕТТ бе „Изсичането на горите“ като проблем, който застрашава много животински видове. Членовете на отбора се срещнаха с представители на Държавно Горско стопанство - Шумен и обсъдиха редица мерки за опазване и възстановяване на горите в региона.

Организатори на състезанието са SAP България и Фондация "Работилница за граждански инициативи", а движещата сила на програмата са учителите-ментори, които доброволно със своя труд развиват уменията на учениците си в различни предметни области.

Националната програма „Роботика за България“ е една много добра инициатива, която вече втора година успешно развива творческия дух и въображението на нашите деца. Те се научават не само да програмират, но и да експериментират, да проучват и решават различни проблеми заедно като екип. Уважение и взаимопомощ, търпение и последователност – това са част от ценностите, които се стремим да формираме сред нашите ученици.

Галерия