Навигация
Роботика
УЧЕНИЦИ ОТ ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЩЕ ПРОВЕДАТ СТАЖОВЕ В ИСПАНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

28 ученици от ПГМЕТТ "Христо Ботев" гр. Шумен разпределени в две групи ще заминат през 2019 г. за гр. Севиля, Испания, където ще проведат стажове във фирми и партньорски организации. „Европейски практики за успешен старт в професията“ е името на проекта, за който ПГМЕТТ „Христо Ботев“ Шумен получава финансова подкрепа от Европейския съюз по програма „Еразъм+”, КД1 „Образователна мобилност за граждани”. Стойността на проекта е в размер на 83 732 евро. Проектното предложение получи много висока оценка за качество – 97 точки, от възможни 100 и е класирано на второ място от общо 214 проекта от сектор „Професионално образование и обучение”.

Партньори по проекта са: организацията EuroMind, професионална гимназия Salesianos Trinidad и фирми от ИТ сектора в Испания. Участници в проекта са общо 28 ученици, навършили 16 години и 4 учителя по общообразователна и професионална подготовка от ПГМЕТТ „Христо Ботев“.

Те ще бъдат разпределени в две мобилности:
Първа мобилност - месец март 2019, 16 ученици от специалностите "Автомобилна мехатроника", "Автотранспортна техника" и "Електрообзавеждане на транспортна техника“ с продължителност 2 седмици и 2 придружаващи лица. Учениците ще се обучават по програма "eBuggy" в професионална гимназия Salesianos Trinidad гр. Севиля.

Втора мобилност - месец май-юни 2019, 12 ученици от специалност "Компютърна техника и технологии" с продължителност 3 седмици и 2 придружаващи лица. Учениците-стажанти ще бъдат разпределени на реални работни места във фирми от ИТ сектора в гр. Севиля.

Проектът за мобилност цели усъвършенстване на професионалните и езикови компетентности на учениците от ПГМЕТТ „Христо Ботев“ в условията на реална мултикултурна работна среда и повишаване на възможностите за тяхната бъдеща професионална реализация на Европейския пазар на труда. Реализирането на проекта ще даде възможност на учениците да се запознат с новостите в областта на IT- технологиите и автомобилната индустрия в условията на развита европейска държава, да обогатят езиковата си подготовка, да създадат контакти с високо квалифицирани специалисти и да повишат знанията, компетенциите и опита си по изучаваната професия.