Навигация
Окончателен подбор по проект № 2019-1-BG01-KA102-061993 „Европейско партньорство за иновации в професията“

Резултати от селекцията за окончателен подбор на учениците от 1-ва група на мобилност, НАПРАВЛЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА“
Списък с ученици

Резултати от селекцията за окончателен подбор на учениците от 2-ра група на мобилност, НАПРАВЛЕНИЕ „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“
Списък с ученици