Навигация
Роботика
Компютърна техника и технологии

Професионално направление: ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Разширено изучаван език: АНГЛИЙСКИ

Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

 • диагностика и ремонт на компютърни системи;
 • проектиране на електронни схеми;
 • изграждане на компютърни мрежи;
 • диагностика и отстраняване на мрежови проблеми;
 • инсталиране и работа с приложен и специализиран софтуер;
 • основи на програмирането (C++, Visual Basic);
 • проектиране и изграждане на WEB страници (HTML, CSS).

Обучението се извършва в специализирани кабинети и лаборатории. Учениците имат възможност да се запознаят с основните компоненти на една компютърна система и периферните му устройства, да асемблират компютърни системи и да инсталират необходимия системен и приложен софтуер.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА УСПЕШНО ДИПЛОМИРАЛИТЕ СЕ:
 • у нас и в чужбина като хардуерни и софтуерни специалисти във всички области на електрониката и компютърната техника;
 • администратори на компютърни системи и мрежи.
Специалност
Разширено изучаван
чужд език
Балообразуващи предмети
Резултатите от национално външно оценяване:
Оценките /приравнени на точки/ от свидетелството за основно образование по:
Компютърна техника и технологии
Английски
език
Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Физика

Необходими документи за кандидатстване

 1. Заявление по образец
 2. Свидетелство за основно образование
 3. Медицинско свидетелство

След успешно приключване на обучението учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална клалификация - трета степен