Навигация
Роботика
Компютърна техника и технологии

Професионално направление: Електроника и автоматизация
Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Срок на обучение: 5 години
Степен на образование: средно
Степен на професионална квалификация: трета
Разширено изучаван език: АНГЛИЙСКИ
Учебен план

Професионалното обучение осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения за:

  • диагностика и ремонт на компютърни системи;
  • проектиране на електронни схеми;
  • изграждане на компютърни мрежи;
  • диагностика и отстраняване на мрежови проблеми;
  • инсталиране и работа с приложен и специализиран софтуер;
  • основи на програмирането (C++, Visual Basic);
  • проектиране и изграждане на WEB страници (HTML, CSS).

Обучението се извършва в специализирани кабинети и лаборатории. Учениците имат възможност да се запознаят с основните компоненти на една компютърна система и периферните му устройства, да асемблират компютърни системи и да инсталират необходимия системен и приложен софтуер.

След успешно приключване на обучението учениците получават:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация - трета степен