Навигация
ДЕН НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО, 09.05.2022г.

ДЕН НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

На 9.05.2022 в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ по повод Деня на Европа се проведе Ден на ученическото самоуправление. Учениците имаха възможност да възстановят една традиция забравена през двете години обуение в пандемична среда и да кандидатстват за обявените „свободни“ работни места на техните директори, учители и технически персонал в училището. За един ден участниците се потопиха в работна атмосфера и получиха друга гледна точка към случващото се в училище.

Най-активни по общообразователните предмети бяха учениците от 8 и 9 клас, а големите от 10 и 11 заеха местата по професионална подготовка и ръководните позиции.

Снимки:ТУК!