Навигация
Роботика
Състезание по майсторско управление на автомобил
На 21 април 2016 г. се проведе традиционното състезание по Безопасност на движението и майсторско управление на автомобила.

Всички участници демонстрираха майсторските си умения за безопасно управление на автомобила, след като преминаха първия етап от състезанието - решаване на една листовка.

Комендант на състезанието: инж. Марин Борисов. Председател на журито: г-н Галин Дечев. Съдии на отделните елементи по трасето са г-н Галин Дечев, инж. Стефан Димитров, инж. Христо Ковачев, г-н Господин Лечев, г-н Деян Златанов, инж. Николай Сърмаджиев
Редът за преминаване на участниците по трасето е съгласно изтегления жребий:

№1: Меджнун Еркан Хасан – XI б клас;
№2: Петър Иванов Иванов – XII б клас;
№3: Ергюн Шевкъев Шабанов – XII г клас;
№4: Християн Александров Стоянов – XII б клас;
№5: Петър Николаев Петров – XII в клас;
№6: Йозджан Орханов Шабанов – XII г клас;
№7: Сабри Хюсню Сабри – XII г клас;
№8: Станислав Росенов Станчев – XI б клас;
№9: Хайредин Нуридин Хайредин – XII г клас;
№10: Гюрай Юмеро – XI б клас;
№11: Станимир Йорданов Николов – XI г клас;
№12: Октай Синанов Хасанов – XII г клас;


Класиране:

I място - Меджнун Еркан Хасан - 113 точки
II място - Станислав Росенов Станчев - 76 точки
III място - Гюрай Юмер - 55 точки

Снимки от състезанието