Навигация
Проект Еразъм+

Проект № 2018-1-BG01-KA102-047420 „Европейски практики за успешен старт в професията”

28 ученици от ПГМЕТТ "Христо Ботев" гр. Шумен разпределени в две групи ще заминат през 2019 г. за гр. Севиля, Испания, където ще проведат стажове във фирми и партньорски организации. „Европейски практики за успешен старт в професията“ е името на проекта, за който ПГМЕТТ „Христо Ботев“ Шумен получава финансова подкрепа от Европейския съюз по програма „Еразъм+”, КД1 „Образователна мобилност за граждани”. Стойността на проекта е в размер на 83 732 евро. Проектното предложение получи много висока оценка за качество – 97 точки, от възможни 100 и е класирано на второ място от общо 214 проекта от сектор „Професионално образование и обучение”.

ПРОЕКТЪТ ЗА МОБИЛНОСТ цели усъвършенстване на професионалните и езикови компетентности на ученици от ПГМЕТТ в условията на реална мултикултурна работна среда и повишаване на възможностите за тяхната бъдеща професионална реализация на Европейския пазар на труда.

С настоящия проект планираме да организираме и проведем стаж на 28 ученици от ПГМЕТТ "Христо Ботев" гр. Шумен от всички специалности, в партньорски организации в гр. Севиля, Испания. Те ще бъдат разпределени в две мобилности:

Първа мобилност:

16-03-2019 г. - 31-03-2019 г.

16 ученици от направление „Автотранспортна техника“ с две придружаващи лица.

Втора мобилност:

25-05-2019 г. - 16-06-2019 г.

12 ученици от направление „Компютърна техника“ с две придружаващи лица.

Партньори по проекта са: организацията EUROMIND, професионална гимназия Salesianos Trinidad и компютърни фирми в гр. Севиля.

Учениците от първата мобилност ще проведат стаж по програма "eBuggy" в професионалната гимназия. Участниците във втората мобилност ще проведат стаж във фирми от ИТ сектора. Работен език на мобилността - английски.

ПРОЦЕДУРА за подбор

ПРОЦЕДУРА за подбор на ученици от X, XI и XII клас за включване в първи и втори поток от целева група по проект № 2018-1-BG01-KA102-047420 „Европейски практики за успешен старт в професията”, през учебната 2018/2019 г.

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от ПГМЕТТ „Христо Ботев” – гр. Шумен от 10, 11 или 12 клас /навършени 16 години/ от всички специалности за учебната 2018/2019 г.
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за 16 дни (първи поток) и 23 дни (втори поток).

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/
 2. CV европейски формат
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилността
 4. Копие от страниците със срочни и годишни оценки на бележник за предходна учебна година

Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ в срок до 10.10.2018 г.

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа. За участие в мобилността учениците ще бъдат подбирани по следните критерии:

1) ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР

 • среден успех за учебната 2017/2018 (оценката дава точките);
 • среден успех от предметите от задължителната професионална подготовка за учебната 2017/2018 (средно-аритметичната оценка дава точките);
 • годишна оценка по английски език за учебната 2017/2018 (оценката дава точките);
 • интерес към усвояваната професия – (слаб - 0 т., задоволителен - 1 т., среден - 2 т., висок - 4 т.);
 • поведение и дисциплина – (лоша - 0 т., задоволителна - 1 т., добра - 2 т.);
 • без наложени наказания – плюс 2 точки;
 • мотивационно писмо – от 0 до 2 точки;
 • редовно посещение на учебните занятия (сборът от точките се намалява на 50% при системно отсъствие от училище!).
При равен брой точки предимство имат участници в регионални и национални състезания по професията.

Избраните от предварителния подбор общо 34 ученици ще преминат през допълнителна езикова, интеркултурна и специфична образователна подготовка, след което ще се проведе окончателен подбор.

2) ОКОНЧАТЕЛЕН ПОДБОР

Към общия брой точки от предварителния подбор на кандидатите се добавят точки по следните критерии:
 • резултати от изпита по езикова подготовка (броят точки, получени на изпита дава броя точки, които се добавят);
 • резултати от теста за специфична образователна подготовка (оценката дава броя точки, които се добавят);
 • резултати от теста за интеркултурната подготовка (оценката дава броя точки, които се добавят);
 • поведение, дисциплина и работа в екип по време на езиковото обучение, специфична образователна и интеркултурната подготовка – добавят се следния брой точки: (лоша - 0 т., задоволителна - 1 т., добра - 2 т., мн.добра - 3 т., отлична - 4 т.).

След окончателния подбор ще бъдат сформирани две групи:

1-ва група (направление Автотранспортна техника) - 16 ученици + 3 резерви;

2-ра група (направление Компютърна техника) - 12 ученици + 3 резерви.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР ПЪРВИ ПОТОК

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР ВТОРИ ПОТОК