Навигация
Роботика
Проект Еразъм+

Проект № 2018-1-BG01-KA102-047420 „Европейски практики за успешен старт в професията”

ВТОРА МОБИЛНОСТ

Втора мобилност - месец май-юни 2019, 12 ученици от специалност "Компютърна техника и технологии" с продължителност 3 седмици и 2 придружаващи лица. Учениците-стажанти преминаха практическо обучение по програма "3D принтиране и дизайн" в компанията World 3D, гр. Майрена дел Алкор, провинция Севиля. По време на стажа те се запознаха с технологиите за 3D печат, етапите на създаване на 3D модели (дизайн, сканиране, 3D принтиране), усвоиха умения за работа с основни програми за 3D дизайн и отпечатване. Под ръководството на менторите от фирмата създадоха 3D модели на геометрични фигури, сканираха човешки лица и ги отпечатаха на 3D принтер.

Работен език на мобилността е английски. Паралелно с обучението, учениците проведоха и курс по испанки език. Запознаха се с традициите и историческите ценности на испанската култура. Проектът по Еразъм+ оказа положително въздействие и върху организационните умения на участниците, способностите им за работа в екип, развитието на креативност и творчески умения.

Проектът за мобилност цели усъвършенстване на професионалните и езиковите компетентности на учениците от ПГМЕТТ „Христо Ботев“ в условията на реална мултикултурна работна среда и повишаване на възможностите за тяхната бъдеща професионална реализация на европейския пазар на труда.

В края на всяка от мобилностите учениците получават сертификати за Europass мобилност, за завършено обучение и придобити професионални умения /от организацията партньор/, за завършен курс по испански език, както и сертификати за предварителния курс по английски език, за специфична образователна и интеркултурна подготовка.