Навигация
Роботика
Проект Еразъм+

Проект № 2018-1-BG01-KA102-047420 „Европейски практики за успешен старт в професията”

ПЪРВА МОБИЛНОСТ

16 ученици от ПГМЕТТ "Христо Ботев" гр. Шумен проведоха двуседмичен стаж през месец март 2019 г. в гр. Севиля, Испания. Името на проекта е „Европейски практики за успешен старт в професията“, за който ПГМЕТТ „Христо Ботев“ Шумен получи финансова подкрепа от Европейския съюз по програма „Еразъм+”, КД1 „Образователна мобилност за граждани”. Стойността на проекта е в размер на 83 732 евро. Партньори по проекта са: организацията EuroMind, професионална гимназия Salesianos Trinidad и фирми от ИТ сектора в Испания. Участници в проекта са общо 28 ученици, навършили 16 години и 4 учители по професионална подготовка от ПГМЕТТ „Христо Ботев“, разпределени в две мобилности.

В първата мобилност се включиха ученици от специалностите "Автомобилна мехатроника", "Автотранспортна техника" и "Електрообзавеждане на транспортна техника“, придружавани от двама учители по професионална подготовка. Учениците преминаха практическо обучение по програма "eBuggy" в професионална гимназия Salesianos Trinidad гр. Севиля. Под ръководството на учители/ментори/ от гимназията те изработиха електрическо бъги, като се справиха с шлосерските операции: рязане, пилене, шлифоване и заваряване; монтаж на кормилна и спирачна система, окабеляване, боядисване и тестване за движение.

Работен език на мобилността е английски. Паралелно с обучението, учениците проведоха и курс по испанки език. Запознаха се с традициите и историческите ценности на испанската култура. Проектът по Еразъм+ оказа положително въздействие и върху организационните умения на участниците, способностите им за работа в екип, развитието на креативност и творчески умения.

Проектът за мобилност цели усъвършенстване на професионалните и езиковите компетентности на учениците от ПГМЕТТ „Христо Ботев“ в условията на реална мултикултурна работна среда и повишаване на възможностите за тяхната бъдеща професионална реализация на европейския пазар на труда.

В края на всяка от мобилностите учениците получават сертификати за Europass мобилност, за завършено обучение и придобити професионални умения /от организацията партньор/, за завършен курс по испански език, както и сертификати за предварителния курс по английски език, за специфична образователна и интеркултурна подготовка.